Polityka

Autorytarne systemy polityczne

Inne strony warte obejrzenia: Przedawnienie frankowiczów

Autorytarne systemy polityczneSystem autorytarny to ten, który mieści się pomiędzy totalitaryzmem a demokracją. Według Ernesta Nolte’glo „autorytarną można nazwać każdą formę ustrojową, której przyznaje się wyższą pozycję innemu składnikowi władzy naczelnej niż parlament”. Juan Lizn uważał natomiast, że „ autorytarne reżimy są systemami politycznymi z ograniczonym, nie opartym na odpowiedzialności pluralizmie politycznym bez starannie wypracowanej kierowniczej ideologii, bez intensywnej mobilizacji politycznej społeczeństwa i w których przywódca lub niekiedy mała grupa przywódcza pełni władzę w ramach formalnie słabo zdefiniowanych, ale w rzeczywistości przewidywalnych ograniczeń”. Ogólnie charakteryzując autorytaryzm na podstawie kart historii można wyróżnić kilka podstawowych cech. Istnieje duża kontrola przez organy władzy. Przykładem może być Białoruś, gdzie grupy pozostające w opozycji do partii rządzącej mają zero mandatów. Do 1930 roku rola opozycji była tylko ograniczana, a już po 1935 roku wystosowano całkowity zakaz jej istnienia. W teorii istnieje ale nie może brać udziału w wyborach. Istnieje za to tak zwana opozycja konstruktywna. Jest dozwolona i może nawet krytykować władzę, pod warunkiem, że nie chce jej obalić. Znowu posługując się modelem Białorusi politycy wyrażają się negatywnie o fakcie, że zebrano zbyt mało zboża, a prezydent się z nimi zgadza. System autorytarny charakteryzuje się również niedopracowaną ideologią mającą pełno luk. Jest to zbiór wyobrażeń mentalnych, haseł takich jak szeroko rozumiana sprawiedliwość społeczna. W omawianym modelu nie występuje zjawisko intensywnej mobilizacji politycznej. Nie mobilizuje się społeczeństwa wokół spraw państwowych i dopuszcza się brak uczestnictwa w życiu społecznym. Wyjątek stanowi reżim preonistyczny występujący w Argentynie. Peron z powodu poczucia ciągłego zagrożenia, mobilizował ludność. Jego żona jest uznawana wręcz za świętą. Dodatkowo, autorytaryzm cechuje się bardzo rozbudowaną siecią propagandy politycznej. Powstają nawet odpowiedzialne za nią resorty. Przykładem może być Goebbels, który został uznany za wybitnego propagandzistę. Władzę dzierży silna partia polityczna, którą społeczeństwo legitymuje podczas wyborów w całości podporządkowanych reżimowi. Na przykład w Iraku, każda kandydatura jest zatwierdzana przez Radę Strażników Rewolucji.


Warto również przeczytać:

Pierwsza dama
Bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej każdego kandydata jest poparcie jego rodziny a szczególności jego współmałżonki. Dlatego taka kobieta musi być odpowiednio przy...

Afery polityczne
Afery polityczne są jedną z najgorszych rzeczy, jakie istnieją w polityce, szczególnie można je zauważyć w polityce polskiej, gdzie afery jest za aferą, często są one bar...

Ronald Wilson Reagan
Ronald Wilson Reagan był czterdziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Swoją kadencję pełnił on w latach 1981 – 1989. Były to wiec dwie czteroletnie kadencje prez...

Wizażysta kandydata
Każdy polityk starający się o najwyższe stanowisko w kraju musi być odpowiednio przygotowany do jego objęcia. Po pierwsze aby móc ubiegać się o to stanowisko musi wygrać ...

Mordowanie polskiej szlachty i Żydów
Pierwsze punkty oparcia konfederatów – Bar i Berdyczów – zostały już w czerwcu 1768 roku zdobyte przez połączone wojska królewskie i rosyjskie. Oddziały konfe...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: