Polityka

Antykomunizm wg prawicy

Inne strony warte obejrzenia: www.kancelariaths.pl/odszkodowania-po-wypadku/

Antykomunizm wg prawicyWczesne komunistyczne ruchy były w sprzeczności z tradycjami monarchii, która rządziła przez większą część kontynentu europejskiego w tym czasie. Wiele europejskich monarchii zakazało publicznego wyrażania swoich poglądów komunistycznych; stworzono manifest komunistyczny "Widmo krąży po Europie", co sugeruje, że monarchowie obawiali się o swoje trony. Poparcie komunizmu było nielegalne w Cesarstwie Rosyjskim, Cesarstwie Niemieckim i Austro-Węgrach, czyli w trzech najpotężniejszych mocarstw w Europie kontynentalnej sprzed pierwszej wojny światowej; wielu monarchistów (z wyjątkiem konstytucyjnego monarchisty) postrzegało nierówność bogactwa i władzy politycznej, jako wynikające z boskiego porządku naturalnego. W czasie pierwszej wojny światowej jednak w większości krajów europejskich monarchii, boskie prawo królów stało się kompromitującym i zastąpione zostało ruchami liberalnymi i nacjonalistycznymi. Większość europejskich monarchów stało się w polityce osobami zajmującymi znaczące stanowiska, jednak niepełniącymi istotnej roli. Wybrane rządy sprawowały realną władzę. Najbardziej konserwatywny europejska monarchia, Imperium Rosyjskie, zostało zastąpiony przez władze komunistyczne Związku Radzieckiego. Rewolucja Rosyjska była inspirowana szeregiem innych komunistycznych rewolucji w Europie w latach tysiąc dziewięćset siedemnaście do tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa. Wiele z nich, takie jak niemiecka rewolucja, zostało pokonanych przez jednostki wojskowe monarchistów W Latach tysiąc dziewięćset dwadzieścia i tysiąc dziewięćset trzydzieści zaistniał zanik tradycyjnej prawicowej polityki. Płaszcz konserwatywny i anty-komunizm został podjęty przez wzrost ruchów faszystowskich z jednej strony, a przez amerykańskie inspirowane grupy liberalnych konserwatystów z drugiej strony. Kiedy komunistyczne grupy i partie politycznych, zaczęły pojawiać się na całym świecie, jak w Chińskiej Republice Ludowej w latach dwudziestych ubiegłego stulecia ich przeciwnikami byli zazwyczaj kolonialne władze lokalne lub ruchy nacjonalistycznych. Dwa przykłady reakcyjnych antykomunistycznych dyktatur to rządy Francisco Franco i Augusto Pinocheta. Jak wiemy najlepsze lata komunizmu zakończyły się na przełomie lat osiemdziesiątym i dziewięćdziesiątym, choć do dziś w wielu krajach ten ustrój funkcjonuje.


Warto również przeczytać:

Czy warto studiować politologię?
Studia politologiczne obecnie są bardzo popularne. A pytanie, czy warto wybierać takie studia, powinniśmy zadać sami sobie. Wszystko zależy od tego, czy dana osoba ma pot...

John Quincy Adams
John Quincy Adams był szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Urodził się on jedenastego lipca 1767 roku w Braintree, w stanie Massachusetts. Zmarł natomiast dwudzieste...

Polityki europejskie
Unia Europejska wprowadza coraz to nowe polityki wspólnotowe. Po to, aby między państwami, a czasem tylko między poszczególnymi regionami zniwelować różnice, rozwinąć reg...

James Knox Polk
James Knox Polk był jedenastym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urodził się on drugiego listopada 1795 roku w hrabstwie Mecklenburg, w stanie Karolina Północna. ...

Kazimierz Marcinkiewicz i Wałęsa
Urodził się 20 grudnia 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończył studia podypl...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: