Polityka

Andrzej Olechowski

Inne strony warte obejrzenia: Kamień elewacyjny z piaskowca : www.bkg.com.pl/plyty-z-piaskowca.html

Andrzej OlechowskiAndrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 roku w Krakowie. Jest on polskim politykiem i ekonomistą. Ponadto objął on funkcję ministra finansów w roku 1992, a także ministra spraw wewnętrznych w latach 1993 – 1995. Był on także kandydatem na prezydenta w roku 2000 i również bierze udział w przedterminowych wyborach na prezydenta w roku 2010. Jest on także jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. W młodości był on dziennikarzem radiowym, muzycznym prezenterem programu III Polskiego Radia, a także kierownikiem zespołu artystycznego „Trzy Korony”. Studiował on ekonomię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie i uzyskał stopnień doktora nauk ekonomicznych w roku 1979. Wyjechał on do Genewy gdzie pracował w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju. Do kraju powrócił w 1987 roku i objął w kraju funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Ponadto jego stanowiska pracy często ulegały zmianom. Oprócz działalności politycznej był on także aktywny w działalności gospodarczej, a także społecznej. Został on laureatem nagrody Kisiela w roku 2000. Został on także ogłoszony człowiekiem roku przez tygodnik „Wprost”. Zyta Gilowska – z domu Napolska – urodziła się 7 lipca 1949 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Jest ona politykiem, a także doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Ponadto objęła ona funkcję ministra finansów oraz wicepremiera w rządach Marcinkiewicza Kazimierza, a także Kaczyńskiego Jarosława. Była ona posłem na sejm w czwartej oraz szóstej kadencji w latach 2001-2005 oraz 2007-2008. Jest ona także członkinią Rady Polityki Pieniężnej. Studiowała ona na uniwersytecie warszawskim na wydziale ekonomicznym i habilitowała się następnie na uniwersytecie imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymała ona tytuł profesora z postanowienia prezydenta Polski w roku 1999. Obecnie wykłada ona na uniwersytecie Lubelskim i objęła tam od roku 2001 stanowisko nadzwyczajnego profesora. Ponadto należy ona do komitetu nauk ekonomicznych polskiej akademii nauk. Działała ona w Unii Wolności d lat 90. Ponadto zasiadała w radzie krajowej w latach 1994-1996. Była ona członkinią partii politycznej Platforma Obywatelska, jednak wystąpiła z niej, gdy była oskarżona o nepotyzm. Otrzymała ona liczne nagrody oraz wyróżniania, między innymi od czytelników „Twój styl” jako kobieta roku 2002.


Warto również przeczytać:

Za czy przeciw polityce
Polityka jest jednym z najbardziej spornych elementów istnienia państwa. Wielu ludzi jest przeciwnych polityce i widać to, podczas różnego rodzaju demonstracji, w których...

Partie polityczne w państwie
Partie polityczne to szczególne organizacje, które w dużej mierze kształtują ogólny wygląd sceny politycznej w danym kraju, ich znaczenie dla polityki jest ogromne. Parti...

Efekt Bradleya
Efekt Bradleya jest ciekawym zjawiskiem, który występuje w krajach, które posiadają różne stosunki polityczne pomiędzy danymi rasami, przykładem takich krajów może być US...

Nazizm
Nazizm jest ideologią oraz doktryną polityczną, która była także nazywana narodowym socjalizmem. Ideologia ta była rozpowszechniona przede wszystkim w Niemczech. Została ...

Osłabiona Rzeczpospolita
W tych niesprzyjających warunkach Wyhowski we wrześniu 1659 roku złożył buławę i schronił się w Polsce, a wielu jego zwolenników zamordowano. Przeciwko Wyhowskiemu wypowi...

Copyright © 2007, Warto również odwiedzić: